Vad är biogas?

Lär dig mer om biogas som drivmedel. Scanias Johan Améen berättar förklarar hur det fungerar.

Bring-lastbil på en bro vid snöiga bergstoppar

Fördelar och utmaningar med biogas som drivmedel

Idag är Sveriges transportsystem beroende av fossila bränslen och endast 4 - 6 % av allt bränsle i Sverige är förnybart. Inrikestransporter står för nära en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och för att minska denna påverkan har Sverige satt upp mål om att ha en fossilfrioberoende fordonsflotta redan 2030 vilket gör att vi redan nu måste övergå till fossilfria bränslen.

Det finns olika fossilfria bränslen - hör Scanias Johan Améen, Alternative fuels på Scania, berätta om fördelar och utmaningar med biogas.

Johan Améen, Scania, förklarar biogas

Vill du veta mer?

Share Article