Temperaturkontroll är kvalitet och lärande av mottagskontrollen skapar bästa förutsättningar för matsäkerhet och matkvalitet. Mottagskontroller görs både vid terminalhantering och hos slutkund och för effektivaste process krävs ett gott samspel mellan mottagare och chaufför. Tydlig ansvarsfördelning finner ni i branschriktlinjerna på Svensk Dagligvaruhandels hemsida.