Tobbe Temp visar: Hur man gör mottag av tempererade varor

Temperaturkontroll är kvalitet. Ta del av en rutin för mottagskontroll av tempererade varor.

Tobbe Temp - Mottag av tempererade varor

Temperaturkontroll är kvalitet och lärande av mottagskontrollen skapar bästa förutsättningar för matsäkerhet och matkvalitet. Mottagskontroller görs både vid terminalhantering och hos slutkund och för effektivaste process krävs ett gott samspel mellan mottagare och chaufför. Tydlig ansvarsfördelning finner ni i branschriktlinjerna på Svensk Dagligvaruhandels hemsida.  

Share Article