Kostnadseffektiv livsmedelslogistik med ny lagerlösning

Tänk på detta i valet av lagerleverantör.

Bring-lastbil på en bro vid snöiga bergstoppar

I takt med att våra konsumtionsvanor förändras och efterfrågan på färska varor blir allt större, ökar även behovet av kyld lagring. Lyhörda lageraktörer i livsmedelsbranschen har därför ställt om delar av kapaciteten, i det som tidigare enbart var fryshus, så att de även kan hantera kylda varor med betydligt snabbare omsättningshastighet.

Färsk mat anses nyttigare

Allt fler konsumenter anser kylt vara ”bättre” än fryst och till följd av denna, ofta felaktiga, föreställning ökar efterfrågan i detta segment. Det fokus vi idag har på att äta nyttigt kan tyckas vara något som vuxit fram under de senaste åren. Därför är det lätt att tro att vår efterfrågan på färska, kylda produkter är något av en ny trend. Detta är dock långtifrån sant – kylda varor har ökat i butikernas diskar under de senaste 20–30 åren.

För att matcha konsumenternas efterfrågan väcks nu intresset för multi-temperaturlager som kan hantera såväl frysta, som kylda livsmedel och varor som lagras i en varmare temperatur, till exempel 10–15 grader (så kallad ambient-lagring). Multitemperaturlager förser livsmedelsföretagen med logistiklösningar som är både flexibla och kostnadseffektiva.

Lagerlösning_stor

Strategisk logistikkedja minskar kostnaderna

Företag som behöver lagra livsmedel bör, i valet av lagerleverantör, därför välja en aktör som inte enbart fungerar som fryshusföretag, utan som en del av hela livsmedelskedjan och erbjuder multitemperaturlagring. Det är även viktigt att säkerställa att lagren är lokaliserade på ett sådant sätt att de ligger nära slutkonsumenten. Att på detta sätt strategiskt placera lagren är en god idé eftersom det innebär kortare transporter med kortare ledtid till slutkonsument, mindre miljöpåverkan samt en mer kostnadseffektiv distribution.

Välfungerande och kostnadseffektiv logistik

Just när det gäller multitemperaturlagring är en av de stora fördelarna att produkterna konsolideras till ett och samma ställe. Har man då dessutom ett distributionssystem som innebär att du kan nå alla orter, från norr till syd, finns alla förutsättningar för en välfungerande och kostnadseffektiv livsmedelslogistik.

Visserligen kan man anlita olika aktörer för respektive del av logistikkedjan, men då går kostnadseffektiviteten förlorad, i takt med att marginal läggs på marginal. Då är det bättre att välja en aktör som erbjuder ett helhetsgrepp inom tempererat lager och logistik.

Vill du veta mer?

Share Article