Kapa kostnader med grön logistik

Konsumenternas nya krav på livsmedelsbranschen.

Bring-lastbil på en bro vid snöiga bergstoppar

Högre krav på livsmedelsbranschen - man vill se konkreta handlingar

Livsmedelsindustrin står inför allt högre krav från konsumenterna – miljömedvetenhet i verksamhetens alla led blir viktigare och viktigare. Nu vill kunderna se konkreta handlingar – inte bara en förmåga att kunna visa upp certifikat. De söker svar på vad som faktiskt görs för att minska eller klimatkompensera för CO2-utsläppen.

Mattias Palm är Key Account Manager på Bring  och menar att företag kan göra stor skillnad enbart genom att se över hur de arbetar med sin logistik:

– Det handlar både om hur man arbetar med transporter och lagerhållning i en sammanhållen helhet. Arbetar du smart med logistik så får det effekter både på miljön och plånboken.

Förbättringspotential för både lagring och transport

Inom livsmedelsbranschen drar kyl och fryslagren mycket energi och kilowattimmarna är en stor miljöbov. Dessutom underskattas betydelsen av lagrens geografiska placering ofta. Mattias Palm, igen:

– Idag är alla våra tempererade lager klimatneutrala tack vare att 100 procent av elen är förnyelsebar samt att vi använder ammoniak som köldmedium. Genom att dessutom ta hänsyn till våra kunders logistikstruktur kan vi erbjuda lagerhållning på det lager som ligger närmast slutkund och därmed åstadkomma stora reduceringar i CO2-utsläpp per levererad enhet.

Även i fråga om transporter finns det ofta stor förbättringspotential, berättar Palm:

– Vi har själva många bilar som kör på miljöbränsle. Lastar man en bil på rätt sätt, från golv till tak, för en så kort sträcka som möjligt, blir givetvis både miljöpåverkan och kostnader reducerade.

Grön logistik_stor

Luras inte av billigaste pallplatsen

Mattias anser att det vanligaste misstaget företag gör i valet av logistik- och lagerleverantör är att man låter priset styra i alltför hög grad. Något som han i längden menar inte blir vare sig billigare eller särskilt miljömedvetet:

– Företag tittar inte på den totala logistikkostnaden och ser inte till vilket alternativ som i slutänden ger den lägsta kostnaden ur ett helhetsperspektiv. Det gäller att se bortom vilken som är den billigaste pallplatsen just idag och istället lägga fokus på hur hela logistikkedjan kan optimeras såväl ur ett kostnads- som miljöperspektiv.

Miljömedvetet arbete är inte något som alltid förknippas lägre kostnader, men i fråga om livsmedelslogistik menar Mattias Palm att det går hand i hand:

– Se till att välja en leverantör som har en plan för miljömedvetet arbete och som vet hur man ska optimera både transport och lager ur ett helhetsperspektiv. Miljömedvetenhet hänger, som vi ser det, ihop med god ekonomi. Det är utan tvekan en slagkraftig kombination.

Optimera logistikkedjan, kapa kostnader och satsa på miljön – Mattias tips:

  • Se den totala logistikkostnaden utifrån ett helhetsperspektiv
  • Satsa på förnyelsebar energi och se över energiförbrukningen
  • Se till att lagren är placerade nära marknaden (där varan skall konsumeras)
  • Kör ekonomiskt och ha miljömässigt optimerade transporter