Infrysning – startskottet för framgångssagan

Gasellföretag sex gånger i rad

Bring-lastbil på en bro vid snöiga bergstoppar

Idag är glutenfritt för många en livsstilsfråga och anses som lite nyttigare än ”vanligt” bröd. I mitten av 90-talet var situationen däremot en helt annan. Gunnar Adås arbetade då på ett större bageri i Göteborgsområdet där hans uppdrag var att utveckla nya och spännande produkter. De glutenfria produkter som då fanns på marknaden var ofta undermåliga och Lena, som är gift med Gunnar, arbetade på sjukhus där hon upplevde att tillgången på glutenfritt bröd var väldigt begränsad. Samtidigt som de bröd som fanns var tråkiga att servera i och med att de höll så låg kvalitet.

Att behov och intresse för glutenfritt bröd fanns, var tydligt för paret Adås redan då. Men på det större bageriet passade inte sådana produkter in i sortimentet, då tilltron till hur stark kundgruppen faktiskt är, var mycket mindre på den tiden. Tanken på att en dag starta egen tillverkning började växa och framåt vårkanten 1996 påbörjades produktionen av Lena och Gunnar – då ensamma i företaget. Första året omsattes 1,3 miljoner och sedan dess har den ökat stadigt varje år. Allt fler har med åren anställts och 2015 var omsättningen över 130 miljoner.

Fryst bröd blev genombrottet

Med tiden kom man till insikt om att det färska brödet i slutänden ofta fick frysas in. I vissa fall först efter några dagar, vilket påverkade kvaliteten negativt. Därför bestämdes det att Fria Bröd, istället för att leverera färskt bröd, nu skulle leverera frysta varor till de större livsmedelsaktörerna och de behövde därför hitta en leverantör inom fryslager. 

– Orsaken till att till att vi valde den leverantör som vi samarbetar med än idag, berodde i hög grad på det bemötandet vi fick; det intresse som de visade för det vi gjorde, säger Gunnar Adås

- Dessutom visste vi att flera andra livsmedelsaktörer använde sig av dem. För oss var det praktiskt att de kunde stå för både hämtning, infrysning och distribution. Vi fick en helhetslösning, trots att vi på den tiden inte stod för några större volymer.

Det nya infrysningsförfarandet ledde till att Fria Bröd kunde börja expandera även till övriga delar av Norden och Gunnar ser tillbaka på denna tid som det stora genombrottet för verksamheten. Företaget har vuxit med stadig tillväxt på ungefär 15 procent varje år sedan start. De har dessutom blivit utnämnda till Gasellföretag sex gånger i rad och Superföretag sju gånger i rad. En bedrift som enbart en handfull svenska företag kan stoltsera med.

Infrysning fria bröd

En leverantör att växa med

Bring har tillhandahållit fryslager ända sedan tiden då Fria Bröd bara levererade någon enstaka pall om dagen, till det de är idag – med hela långtradare som går iväg varje dag. Gunnar Adås framhåller att de alltid har kunnat hantera de stadigt växande volymerna – även under de perioder då det var ont om frysutrymme i Göteborgsområdet. Bring har kunnat anpassa sig efter verksamhetens successiva tillväxt, menar han och vill särskilt belysa att de genom åren varit en väldigt lyhörd leverantör:

– De har alltid varit ett bollplank. Har vi stött på problem har vi alltid kunnat diskutera och komma fram till en lösning. Även i specialfall som faller utanför ramen för ordinarie leverans.

Adås avslutar med att förtydliga vad han själv anser vara en särskilt viktig utgångspunkt i valet av fryslagerleverantör:

– När det gäller just livsmedel måste du ju vara helt säker på att infrysningen håller kvaliteten och att leverantören verkligen har resurser nog att ta emot de volymer som ska frysas in. Det är först då man vet och har säkerställt att dessa delar håller som det kan bli en samarbetspartner att växa med.

Vill du veta mer?