Hur ser Volvo och Scania på framtidens gröna transporter?

Gas, el eller både och? Vad kommer framtidens godstransporter använda för drivmedel?

Bring-lastbil på en bro vid snöiga bergstoppar

Elhybrider och gas allt mer vanligt för tunga godstransporter

Elhybrider eller gasbilar, drivna på antingen naturgas eller biogas minskar utsläppen och efterfrågas allt mer. Scania och Volvo arbetar för att utveckla nya fordon som är anpassade efter marknadens krav, där elhybrider och gas blir allt vanligare som bränsle för våra tyngsta godstransporter. Samtidigt efterfrågas en politisk långsiktighet och agenda för alternativa bränslen i Sverige.

Volvo, Scania och Bring om gröna transporter

Hör Johan Améen - Alternative fuels på Scania, Lars Mårtensson - Director Environment & Innovation VOLVO och Arne Karlsson - Åkerichef Bring berätta deras syn.

Hur ser Volvo och Scania på framtidens gröna transporter?

Läs mer om våra tempererade tjänster

Share Article