Fel lagerlösning medför onödigt stora kostnader

Det finns besparingspotential som inte går att blunda för.

Bring-lastbil på en bro vid snöiga bergstoppar

Precis som vid en privat flytt är en flytt av lager inom livsmedelsbranschen något man helst inte gör alltför ofta eftersom en sådan förändring förutsätts innebära tillfälligt högre arbetsbelastning och störningsmoment i det vardagliga arbetet. Oron över hur verksamheten kommer att påverkas av flytten kan leda till att beslutet skjuts på framtiden. Vad få tänker på är hur mycket denna tveksamhet faktiskt kan kosta.

Underliggande behov

Per Karlsson är Norden-chef på Bring inom affärsområdet tempererad lagring och har sedan drygt 25 år arbetat med livsmedelslogistik och då med fokus på tempererad lagring. Han berättar: - Vår främsta uppgift som logistikleverantör är att påvisa vilka behov kunden faktiskt har, speciellt när vi pratar lagerhållning eftersom det är något som köps helt beroende på underliggande behov.

Per fortsätter: – Orsakerna till att man behöver flytta sitt lager kan vara många. Den befintliga lagerlösningen kanske inte är tillräckligt skalbar, effektiv eller flexibel – eller tillräckligt stor. Det kan även röra sig om en kvalitetsfråga; anläggningen är för gammal och omodern och möter inte de krav som ställs på exempelvis temperatur. Eller en så enkel sak som att hyresavtalet löper ut och man ser sig om efter nya, bättre alternativ.

Fryslager_stor

Bestående kostnadsbesparingar vid rätt lagerlösning

Om lagret är felplacerat blir ofta konsekvensen att kostnaderna för transport blir för höga. Vad som är rätt placering av lagret beror helt och hållet på var marknaden finns och Per Karlsson menar att det finns enorma kostnader att reducera, enbart genom ett effektivare distributionsförfarande:

– Det gäller att förlägga lagret till en plats som skapar lägsta möjliga totalkostnad för logistik. Somliga har visserligen lyckats träffa rätt genom att gå på magkänsla, samtidigt som det är många som valt helt fel. Ofta utgår man ifrån vad som historiskt varit den plats där man har hållit lager – områden som idag inte alls är kostnadseffektiva. En eventuell flytt skulle visserligen innebära en engångskostnad, men de besparingar som görs årligen blir stora och bestående.

En fråga om att vilja förändras

Men det gäller att behovet lyfts och synliggörs. Ofta blir den här typen av frågor belysta först i en upphandlingssituation eller då en leverantör för lagerlösningar kontaktar den potentiella kunden för att få en bild av dennes rådande situation. I väntan på att behovet uppdagas för kunderna, riskerar den som har ”fel” lagerlösning att förlora stora mängder pengar. Karlsson avslutar:

– För oss som tillhandahåller lösningar för lager gäller det att tajma en benägenhet att vilja göra en förändring. Det är en mental sak – innan du känner att behovet är så påtagligt att situationen är ohållbar, tar man ogärna det steget. Vi måste därför få en tydligare bild av situationen och förstå vilka behov kunden faktiskt har. Först då kan vi ge dem förslag på alternativa lösningar som kan innebära rejäla kostnadsbesparingar. Vi ser ofta exempel på företag som förlorar miljontals kronor om året på felplacerade lager. När man ser siffrorna på sista raden blir flyttbeslutet ofta ganska lätt att ta.

Vad du bör tänka på vid flytt av ditt lager

  • Se till de totala logistikkostnaderna på sikt inte bara engångskostnaden för själva flytten.
  • Anlita en leverantör som kan tillhandahålla en skalbar lösning som går att anpassa till din verksamhets individuella behov.
  • Rätt geografisk placering är avgörande. Se till att du utarbetar en hållbar plan för flytt i samråd med din lagerleverantör – och att denna kan tillhandahålla strategiskt bra lagerpositioner.
  • Value added services – vilket mervärde kan din lagerleverantör ge dig i ett eventuellt samarbete?
Share Article