Vad innebär de nya reglerna kring tullavgifter för dig?

Den 1/5 2016 ersattes tullkrediten av nya rutiner för att betala tull och andra skatter. Har du koll på de nya reglerna och vad som är bäst för ditt företag?

Lastfartyg full med containrar

Ditt företag kan betala tull och eventuella andra skatter på två sätt. Antingen kan du betala direkt till Tullverket genom att ansöka om tillstånd till betalningsanstånd alternativt tillstånd till samlad garanti eller genom ombudsförtullning. Vid ombudsförtullning anlitar du ett ombud med kredittillstånd hos Tullverket, exempelvis din transportör, som då tar på sig betalningsskyldigheten.

Läs även: Behöver du enkla tips och råd kring förtullning? Ladda ner Tullguiden här

Betala själv

Den första maj 2016 ersattes det tidigare kredittillståndet, även kallat tullkredit, av dels tillstånd till betalningsanstånd och dels tillstånd till samlad garanti. Tillstånd till betalningsanstånd innebär att du betalar tull och andra eventuella skatter och avgifter i efterhand och du har upp till 30 dagar på dig för betalning. Tillstånd till samlad garanti behöver du om din tullskuld överstiger 1000 euro under en tvåmånadersperiod.
Om ditt företag redan har en tullkredit hos Tullverket går det bra att fortsätta använda det tills Tullverket tar kontakt för att ersätta detta. Ersättningen sker automatiskt under förutsättning att ditt företag uppfyller villkoren för betalningsanstånd.

För att söka tillstånd till betalningsanstånd hos Tullverket behöver ditt företag:

  • Bedriva eller planera att starta import- eller exportverksamhet
  • Vara registrerat hos Bolagsverket (gäller inte enskild firma eller utländska bolag)
  • Ha ett EORI-nummer

Även tillstånd till samlad garanti ansöker du om hos Tullverket och måste, förutom att uppfylla kraven för betalningsanstånd, även ha ett företag som är etablerat i EU samt ställa en garanti som täcker det belopp som krediten kan uppgå till under en period på två månader. Om ditt företag inte är momsregistrerat kan du även behöva en säkerhet även för moms. Exempel på vilka former av garanti som Tullverket godkänner hittar du här.

Anlita ett tullombud

Om ditt företag inte har tillstånd till betalningsanstånd kan ett tullombud, exempelvis transportören, med tillstånd till betalningsanstånd ta på sig betalningsskyldigheten. Ombudet kan inte ta ha en generell betalningsskyldighet för ditt företag utan ni tecknar nytt avtal för varje tulldeklaration. Vid betalning via tullombud så skickar Tullverket räkningen till ombudet, som betalar beloppet och i sin tur vidarefakturerar ditt företag.

Vi rekommenderar tillstånd till betalningsanstånd, då det betalningssättet oftast är mest förmånligt för dig som varuägare, men hjälper dig gärna med ombudsförtullning för de leveranser vi utför åt dig.

Ladda ner Tullguiden för fler tips och råd gällande förtullning!