Ändrade momsregler gällande momsregistrerade företag i Norge

Den 1 januari 2017 ändrades reglerna gällande moms vid import till Norge, som från och med nu ska rapporteras till Skattetaten, Norska skatteverket, av importören.

Två paket i en hög

Detta betyder att momsen inte kommer att rapporteras via tulldeklarationen och din speditör som tidigare, och inte heller belasta den ev. tullkredit du har, utan avräknas i momsavräkningen till Skatteetaten som du som importör är skyldig att rapportera. Vi som speditör och förtullningspartner kommer förtulla dina varor som vanligt, men momsunderlaget med uträkning kommer inte längre vara tillgänglig i tulldeklarationen.

Hur skall jag förbereda mig på de nya reglerna?

Momsunderlaget är vanligtvis varans statistiska värde som är uppgivet i tulldeklarationen under rubrik nr 46. För vissa varugrupper kan momssatsen variera, exempelvis har näringsmedel en lägre sats. Detta måste du vara speciellt uppmärksam på vid registrering av momsen.

Alla företag som är momsregistrerade i Norge skall ha fått information av Skattetaten kring detta.

I Skattetatens nya tjänst Alltinn blir en deklarationsöversikt tillgänglig som visar alla dina deklarationer som blivit registrerade under en period. Denna kan vara till hjälp för dig för att kunna se historik och rapportera in rätt moms. Vi rekommenderar dig att sätta dig in i avgiftsberäkningen för moms på era aktuella importvaror, gärna baserade på historisk data som du hittar i din deklarationsöversikt.

Tullkrediten behöver nu alltså endast täcka tullen inte momsen?

Det stämmer. Momsregistrerade företag skall nu själva betala in sin moms till Skattetaten och inte som tidigare till Tullverket.

Vad händer med kunder som har NUF (Norsk Utländskt Företag)– är det någon skillnad för dem?

NUF företag lämnar också in momsredovisning, gärna genom en partner eller ombud - exempelvis en redovisningsbyrå.

Är det ombudet i Norge/ importören som själv ska räkna ut momsen och redovisa till Skattetaten? 

 Ja, det stämmer.    

Företag som skickar till privatpersoner där det införtullas på mottagaren påverkas de?

Nya regeln gäller inte privatpersoner då de inte är momsregistrerade företag.

Vill du ha fler råd gällande export till Norge? Ladda ner Exportguiden här