Förbered dig inför Brexit

Vad blir konsekvenserna för dig som bedriver gränsöverskridande handel efter den 1 januari, då Storbritannien lämnar EU? Det är ännu oklart om det blir ett handelsavtal mellan Storbritannien och EU, och hur det i så fall ser ut. Det är viktigt att du som exportör eller importör förbereder dig. Vi kommer att göra allt vi kan för att minska de negativa konsekvenserna för dig vid en eventuell hard Brexit.

Ta kontroll över exporten till Storbritannien när Brexit träder i kraft den 1 januari 2021

I och med förhandlingarna mellan Storbritannien och EU kommer det hela tiden bitar av information om praktiska konsekvenser. För tillfället är det oklart om det blir ett handelsavtal mellan parterna. Eller om det eventuellt blir en förlängning och en ny övergångsöverenskommelse.

Den senaste uppdaterade informationen visar att företag som skickar lågvärdesförsändelser med ett värde på upp till 135 GBP måste momsregistrera sig i Storbritannien. Eventuella EU-registreringar av EORI/VAT* kommer inte att vara giltiga i Storbritannien från och med ovan nämnda datum. Brittiska myndigheter har bekräftat att detta gäller oavsett om försändelsen skickas till ett företag eller till en privat mottagare.

Konsekvensen av att inte ha ett EORI/VAT-nummer* är att försändelsen levereras utan tullprocess. Samt att säljare/avsändare utanför Storbritannien kan debiteras importmoms i efterhand.

Vi på Bring kommer naturligtvis att göra allt vi kan för att minimera de friktioner som kan uppstå om det blir en hard Brexit. Trots det är det viktigt att du som exportör eller importör vidtar nödvändiga åtgärder så att du är förberedd. Vi rekommenderar fortsatt att du undviker tidskritiska leveranser till eller från Storbritannien när landet lämnar EU/EES. Det kommer med största sannolikhet att bli hög aktivitet i slutet av december, vilket kan medföra förseningar och komplikationer.

Här ansöker du om EORI/VAT-nummer*

För att registrera ditt företag i Storbritannien måste du gå in på en av dessa länkar och ansöka om ett EORI/VAT-nummer för import eller export.

*Vad är EORI/VAT?

EORI: Economic Operator Registration and Identification, är ett tillståndssystem för importörer och exportörer. När man ansöker om ett EORI-nummer tilldelas man ett identitetsnummer som gäller för alla finansiella aktörer/företag.

VAT (MVA-nummer på norska) motsvarar momsregistreringsnumret och innebär att den registrerade aktören/det registrerade företaget är momsregistrerat hos myndigheterna.

Håll dig uppdaterad med korrekt och ny information om Brexit

Gå in på länkarna för respektive land nedan för mer utförlig och uppdaterad information som kan vara aktuell för dig och ditt företag.

Vi uppdaterar dig fortlöpande

Vi uppdaterar den här sidan så snart vi får ny information om Brexit-processen (om det blir en hard eller soft Brexit). Följ oss här, och klicka dig vidare via de aktuella länkarna ovan så du garanterat får den senaste uppdaterade informationen om Brexit.

Publicerad 08.12.2020
Senast uppdaterad 04.05.2021