Ladda ned våra viktigaste tips om farligt gods i en liten lathund


En rad ämnen kan medföra en säkerhetsrisk för liv, hälsa, miljö eller material, vilket gör det riskfyllt att hantera och transportera.

För att underlätta för dig som är osäker på om ditt gods räknas som farligt gods, har vi snickrat ihop en nedladdningsbar lathund.

I lathunden får du svar på:

  • Hur du tar reda på om ett ämne är farligt
  • Vad du måste tänka på innan du skickar farligt gods
  • Hur du märker farligt gods 

Ladda ner den här!

powered by Typeform


Dela på sociala medier