Vilka är vi att tala om att göra skillnad?

Vilka är vi att tala om att göra skillnad?

Hur kan en aktör som "bara" levererar paket från nätbutiken göra sig aktuell i en diskussion om att ta klimatkrisen på allvar. Vad kan vi säga och vad gör vi själva?

En Bringchaufför med två paket

Årets kampanj från Bring handlar om att metaforiskt öppna dörrarna för varandra och möta de problem vi alla påverkas av och står inför. Verkligheten finns där – runt knuten, precis utanför tröskeln eller innanför din dörr. Och den ska ingenstans.

Klimatkris, höga priser och globala oroligheter gör stora rubriker. När problemen hopar sig väljer vi ofta att bara se till oss själva. Vi stänger dörren till frågor som borde angå oss. 

dörr_till_hyreshus
Vår kampanj handlar om att öppna våra dörrar för varandra.

Men vi måste lyfta blicken, börja prata och våga göra skillnad. Med vår kampanj vill vi uppmuntra och visa att allt är möjligt – bara vi öppnar dörrarna. Det kan bara leda till bra saker.

Men vilka är egentligen vi, att prata om att göra skillnad? Och vad gör vi själva för skillnad?

Vi har ett stort klimatansvar

Bring är en del av Posten Norge-koncernen – en av de största logistikaktörerna i Norden. Vi är medvetna om att vi är en del av klimatproblemet – transporter står för över 30 procent av utsläppen bara i Sverige. Men vi kan och vill också vara en del av lösningen. Det vilar ett stort ansvar på oss att bidra till att nå de globala klimatmålen – och det ansvaret tar vi på största allvar. Vi har en unik möjlighet att göra skillnad.

Bring och Posten Norge-bilar på Svarbard.
På Svalbard kör Bring och Posten Norge med enbart elektriska fordon.

Bring och Posten Norges arbete med hållbarhet på alla fronter är en central del av vår strategi och något vi har arbetat med över lång tid. Vår ambition är att vara bäst på hållbart värdeskapande och den grönaste logistikleverantören i Norden.

Nu när vi ser de tydliga effekterna av klimatförändringarna är det också fler som förstår att det börjar bli akut. Vi är mycket väl positionerade att ta vårt ansvar tack vare målinriktade insatser från många duktiga personer över tid.

Colin Campbell, SVP Sustainability

Men det räcker inte med ord och ambitioner.

Vad gör vi rent konkret?

  • Sedan 2012 har vi minskat våra CO2-utsläpp med 51%. Det motsvarar utsläppen från 132 967 personbilar under ett år. Framöver har vi satt upp mål som ligger i linje med vad vetenskapen säger att vi måste göra för att stödja Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
  • Vi har satt viktiga milstolpar på vägen. Till exempel att vi ska leverera fossilfritt i 40 nordiska städer 2023 och vara 100 % fossilfria i Sverige innan 2025.
  • Vi levererar på fossilfritt drivmedel till 6,1 miljoner svenskar. I slutet av 2023 kommer inga fossila fordon att köpas in i koncernen.
  • Vi har ett nära samarbete med andra fordonstillverkare för att testa och utveckla nya fordon. Sedan i år rullar sju tunga ellastbilar från Einride i linjetrafik mellan olika orter i Sverige.
  • Vi investerar och blir delägare i spännande framtidsprojekt, som Elonroad – laddbara elvägar, drönarbolaget Aviant och second hand-plattformen Tise.
  • Vi har solpaneler på taken på sex av våra terminaler runt om i Norden – och inom kort producerar ytterligare tre ren solenergi.
  • Bring och Posten är en av Nordens största användare av tåg. Koncernen har bland annat bidragit till att utveckla en tåglinje mellan södra Sverige och Oslo och våra tåglösningar ersätter flera tusen lastbilar i Norden och Europa varje år.

Vår styrka ligger i våra olikheter

Men det är inte bara inom klimatområdet vi har mål och ambitioner. Vår styrka och våra framgångar genom åren beror till en stor del på våra medarbetare. De som varje dag arbetar för att göra våra leveranser enkla och lättillgängliga för våra kunder. Utan alla våra 12 500 medarbetare med över 70 olika nationaliteter hade vi inte varit där vi är idag. 

Vi tänker brett och ser det som en konkurrensfördel att våra medarbetare har olika kön, åldrar, sexuell läggning, funktionsförmåga, etnicitet och religion. Det är genom våra olikheter som vår styrka alltid har funnits. Det är så vi har samlat den bredaste kompetensen och bästa erfarenheterna.

Nina Yttervik, EVP People and Sustainability

Bring och Posten jobbar parallellt med olika initiativ som fokuserar på områden inom mångfald och inkludering. Bland annat ett utvecklingsprogram för personer med minoritetsbakgrund, som inte får utnyttja sin kompetens fullt ut i sin nuvarande position. Vi är även delaktiga i ett initiativ för att förebygga sexuella trakasserier och arbetar med kompetensutveckling inom köns- och sexualitetsmångfald på arbetsplatsen. I Sverige verkar vi som nationell beredskapspartner för Röda Korset. Vi hjälper på så sätt till att öka den civila beredskapen när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas.

Hemleverans till dörren, där en kvinna tar emot sitt paket från en Bringchaufför.
Idag lämnar vi paket till hela Sverige, varav 5,2 miljoner får leveransen fossilfri.

Vi levererar i hela Sverige

Näthandeln fortsätter att växa och som en naturlig följd ställs det höga krav på snabba, smidiga och gröna leveranser. Direkt till hemmet en vardagskväll, eller till kvartersbutiken. I postlådan tidigt en morgon eller i paketboxen på vägen till jobbet. Våra leveranssätt utvecklas i takt med att behoven förändras. Idag når våra paketleveranser hela Sverige och 6,1 miljoner får dem på fossilfritt drivmedel. Senast 2025 ska samtliga Bringleveranser vara fossilfria. Vi håller ett fast tag om stafettpinnen när det kommer till att vara det gröna leveransföretaget i landet – inte bara till färgen. Utmaningar dyker ständigt upp på vägen och det tvingar oss att hela tiden tänka om, tänka nytt, se annorlunda på saker och göra skillnad.

Dela artikel