Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad och SCB:s kontrollerade indextal för diesel "K92SÅ0900" används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index.

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringar aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Drivmedelstilläggets procentsatser och intervall i tabellen justeras varje år. Det tillkommer ytterligare 3,5% för trängselskatt i Stockholm och 2% för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Drivmedelstillägg marktransporter

Per den 1 januari 2020

Bud och Hemleverans enbart last mile
6,0%  (Dieselindex 484,4) 

Hemleverans inklusive linjedragning
8,3% (Dieselindex 484,4)

Per den 1 december 2019

Bud och Hemleverans enbart last mile
6,0%  (Dieselindex 476,0)  

Hemleverans inklusive linjedragning
8,3% (Dieselindex 476,0)

Tjänsten 349
För dig som köper tjänsten 349 (Home Delivery Parcel) gäller följande drivmedelstillägg: 
Drivmedelstillägg för paket till privatpersoner (PDF)

Tabell med beräkningsgrund

Dieselindex DMT Bud och hemleverans enbart last mile DMT Hemleverans ink linjedragning
267-281 0,0% 0,0%
282-297 0,5% 0,7%
298-313 1,0% 1,4%
314-328 1,5% 2,1%
329-344 2,0% 2,8%
345-360 2,5% 3,5%
361-390 3,0% 4,2%
391-405 3,5% 4,9%
406-421 4,0% 5,6%
422-437 4,5% 6,3%
438-452 5,0% 6,9%
453-468 5,5% 7,6%
469-484 6,0% 8,3%
485-492 6,5% 9,0%
493-500 7,0% 9,7%
501-508 7,5% 10,4%
509-516 8,0% 11,1%
517-524 8,5% 11,8%
525-532 9,0% 12,5%
533-540 9,5% 13,2%