Vill du rapportera missförhållande?

Vill du rapportera missförhållande?

I Posten och Bring ska det finnas acceptans för att uttala sig om missförhållande. Med missförhållanden menas brott mot lagar och förordningar, samt mot våra etiska riktlinjer.

Lastbil på vägen längs fält

För att säkerställa att du som kör för Bring har en säker plats att anmäla ett missförhållande har en e-postadress skapats som du kan använda.

speakup@bring.com

Du uppmanas att anmäla om du anser att det finns anledning att misstänka brott eller missförhållande.

Med missförhållande avses förhållanden som står i strid med

 

 • Lagar och regler kring arbetsmiljö
 • Postens etiska standard för leverantörer
 • Etiska normer som är allmänt accepterade i samhället
 • Ekonomisk brottslighet, förskingring, stöld av varor, vare sig detta drabbar kunder eller andra
 • Brott mot hälso-, miljö- och säkerhetsföreskrifter

Brott anses alltid vara stötande.

Exempel på missförhållande är

 • Fara för liv eller hälsa
 • Korruption eller annan ekonomisk brottslighet, myndighetsmissbruk
 • Ohygienisk arbetsmiljö
 • Brott mot personuppgiftssäkerheten

Vad kan du inte rapportera?

 • Inre förhållanden, såsom personliga konflikter eller liknande
 • Omständigheter som uppfattas som stötande utifrån ens egen politiska eller etiska övertygelse
 • Oenighet om hur arbetet skall utförs
 • Dålig personkemi och personkonflikter

Innan du tar kontakt bör du därför fråga dig själv:

 • Har jag underlag för kritiken?
 • Vem ska jag berätta till?

Det är möjligt att anmäla anonymt. Vi uppmuntrar dig att ange ditt namn när du kontaktar oss om ärenden som du anser kan vara ett missförhållande. På så sätt får vi bästa möjliga underlag för att följa upp om det finns behov av samtal eller ytterligare information. I vissa fall kan det vara svårt. Du ska försöka lämna så mycket information som möjligt så att vi som tar emot mejlet har underlag för att bedöma ärendet närmare. Vi kan hindras från att undersöka ett anonymt meddelande om det inte innehåller tillräcklig information. Utredningar för att identifiera anonyma uppgiftslämnare ska inte äga rum.

Hur hanterar Bring sådana ärenden?

 • Alla ärenden tas på allvar och behandlas konfidentiellt.
 • Uppgiftslämnaren måste skyddas mot repressalier mot dig personligen.
 • Vi som tar emot mejlet ska se till att ärendet hanteras på rätt sätt.
 • Den som har lämnat information ska få en bekräftelse på att ett ärende kommit in, samt få information om utgången i ärendet, om du inte är anonym.
 • Vi som tar emot ärendet kommer att pröva ärendet så snart som möjligt.
 • Innan vidare handläggning av ärendet kan du komma att kontaktas av oss för ytterligare förtydligande.