Grönare bilar när HVO testas i lätta lastbilar

Som det ledande företaget inom miljö i logistikbranschen tar vi nu nästa steg i arbetet mot en fossiloberoende fordonsflotta. Det förnyelsebara drivmedlet HVO, Hydrogenerated Vegetable Oil, skall testas i ett antal lätta lastbilar under tre år med start i Stockholmsområdet. Drivmedlet är endast godkänt av tunga lastbilsleverantörer, men i samarbete med Volkswagen skall HVO testas från april i ett antal lätta lastbilar.

”Vår ambition är att säkerställa att alla våra fordon ska kunna köra fossilfritt. Våra tidigare erfarenheter med HVO som drivmedel till tunga lastbilar har varit goda. Därför vill vi nu se hur det här drivmedlet fungerar även på lätta transportfordon. Vår förhoppning är att detta ska leda till att detta drivmedel kan komma att bli godkänt för fler fordonstyper på marknaden.”- säger Catherine Löfquist, Miljöchef på Bring.

Stora belopp satsas för att nå regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Hållbarhetsfrågorna har länge varit en högt prioriterad fråga inom Volkswagen-koncernen, säger Marcus Thomasfolk, Informationschef på Volkswagen Group Sverige AB. Genom att satsa på en ökad elektrifiering och en större andel förnybara drivmedel ökar också möjligheterna att uppnå Regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta. Volkswagen-koncernen har för avsikt att under de närmaste åren lansera ett stort antal nya bilar som ligger i linje med den målsättningen. Samtidigt med detta satsar koncernen också mycket stora belopp på den tekniska utvecklingen så att hela produktionskedjan ska bidra till så låg klimatpåverkan som möjligt. Därför kommer det bli spännande att ta del av resultaten från piloten som Bring nu genomför"

HVO är en syntetisk diesel som framställs av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och har på kort tid blivit det enskilt största gröna alternativet på marknaden. Enligt siffror från Energimyndigheten bidrog HVO 2014 till att utsläppen av koldioxid kunde minska med ca 1.1 miljoner ton jämfört med om motsvarande fossil diesel hade använts. Bring har det senaste året gjort ett stort skifte till HVO. Sedan årsskiftet körs 8 av 10 av de egna tunga lastbilar i Sverige på ett fossilfritt bränsle och de tunga lastbilarna i Norge kommer skifta över till HVO under året.

”Detta betyder att vi på ett ännu bättre sätt kan miljöoptimera våra kunders transporter med oss. Det ligger också i linje med vårt högt ställda miljömål; att sänka våra koldioxidutsläpp med 40 % till år 2020”- säger Catherine Löfquist, Miljöchef på Bring.

Läs mer om vårt miljöarbete

Mer intressant läsning:

Vad är HVO?
Nytänkande nyckelfaktor i transportsektorn