Telefon
Paket och gods: 020-765 000
Post (mottagare): 0200-211 911
Hemleveranser: 08-120 245 24
Bud och express: 0771-269 269
Tempererad logistik: 042-178 000
Växel: 0770-11 33 00