Våra leveranser i Stockholm och Göteborg blir fossilfria

Den 1 september blir alla våra bud- och hemleveranser i Stockholm och Göteborg helt fossilfria. Leveranserna kommer att köras på el, biogas och hydrerad vegetabilisk olja (HVO).

Vårt övergripande miljömål är att alla våra leveranser ska vara fossilfria år 2025. I Sverige är man redan på god väg. Sedan tidigare kör vi fossilfria hemleveranser som standard från terminalerna i Linköping och Malmö, och från 1 september kommer alla bud- och hemleveranser köras fossilfritt med HVO, biogas, el eller via cykel från våra terminaler i Stockholm och Göteborg.

- Detta är ytterligare ett steg i rätt riktning för oss. Samtidigt som vi närmar oss våra interna miljömål och bidrar till att skapa en bättre miljö i våra storstäder fortsätter vi att möta de viktiga och allt högre miljökrav som ställs av dagens kunder och konsumenter, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Catherine Löfquist
Catherine Löfquist

Leveranserna i Stockholm och Göteborg kommer att nå mottagarna lika snabbt som tidigare, den enda skillnaden är att de nu blir fossilfria och därmed belastar miljön mindre. Vi har under många år arbetat med olika åtgärder för att minska belastningen på miljön och har sedan år 2008 lyckats sänka våra koldioxidutsläpp med 50%.

- Vi verkar i en bransch som är en del av det stora problemet, men det innebär också att vi kan vara en del av lösningen. Genom att våga utmana oss själva, vara öppna för ny teknik, nya lösningar och samtidigt driva på våra kunder att ställa högre krav är vi övertygande om att vi kan få en mer hållbar leveranskedja. Tillsammans med våra kunder och mottagare kan vi göra leveranserna grönare, avslutar Catherine.

2020-08-31