Sista milen av leveransen - helt utan utsläpp

Noll utsläpp och bättre framkomlighet när cargocyklar och elbilar tar över sista delen i leveranskedjan.

Cykelbud som transporterar en Bringcontainer cyklar på vägen

Nu tar vi ytterligare ett steg mot vårt hållbarhetsmål om att år 2025 använda oss helt av förnybar energi för våra byggnader och fordon

Stockholm först ut att få den sista milen av leveransen med cargocyklar 

Från och med i sommar kommer vi att leverera den sista delen i leveranskedjan, även kallad ”Den sista milen ”eller The Last Mile” med cargocyklar och elbilar. Detta gäller för lätta hemleveranser, och vi startar inom kort i Stockholm, därefter följer Göteborg, Köpenhamn och Malmö, som kommer implementeras under året.

bring gröna paket hemleveranser cykel
Foto: Patrik J. Rydh

Mindre miljöpåverkan – Noll utsläpp och bättre framkomlighet

Fördelarna med att använda dessa transportslag är många. Cykelleveranserna är helt utsläppsfria, vi undviker att bidra till ökad trafik och fordonen kommer kunna parkera närmare mottagarens hem än vad som hade varit möjligt med en större bil.

Den ökade e-handeln kräver smarta och snabba leverans-lösningar, samtidigt som vi ser en ökande efterfrågan gällande fler utsläppsfria leveranser från kund till slutkonsument. Med cyklar och elbilar kan vi möta båda dessa behov.

Cargocyklarna kan lasta upp till 300 kilo och elbilarna upp till 705 kilo varor från nätbutiker.

Vill du veta mer?