Samarbetet med Röda Korset vinner pris

Vårt samarbete med Röda Korset vad gäller nationell beredskap har vunnit kategorin Företagssamarbete i tävlingen Årets Insamlare.

Årets insamlare 2018 korades under middagen på Insamlingsforum. Detta pris är det enda i sitt slag i Sverige och delades ut i fem kategorier: organisation, företagssamarbete, givare, kollega och kampanj.

Vinnare av kategorin Företagssamarbete var Svenska Röda Korset och Bring. Priset delades ut av FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och motiveringen löd:

"I en tid då företag och organisationer i allt högre grad behöver samverka för att gemensamt lösa olika samhällsutmaningar är samarbetet mellan Röda Korset och Bring en förebild. Genom att utgå från vilka resurser och insatser som behövs för att fullfölja Röda Korsets uppdrag i nationella krissituationer och Brings kompetens inom logistik och lagerhantering har samarbetet både bidragit finansiellt till Röda Korsets verksamhet och etablerat rutiner för snabb hantering i händelse av en nationell kris. Samarbetet innebär också en tydlig koppling mellan organisationens tradition av frivillighet och företagets medarbetare som en ny grupp för volontärengagemang. Detta är ett lysande exempel på hur en ideell organisations verkliga behov av volontärer kan matchas med ett företags önskan att erbjuda personalen möjlighet till engagemang – även på arbetstid." (Källa)

- Vi är enormt glada och stolta över detta pris! Det visar att vårt fokus och vilja att samarbeta över gränserna, vare sig det gäller civil beredskap eller logistiklösningar är helt rätt. Tack vare samarbetet får vi göra det vi är allra bäst på. Nämligen hållbar logistik! säger Lisa Jackson, projektledare inom hållbarhet på Bring.

Röda_Korset_pris_företagssamarbete