På klimatscen med regeringen

Bring var som enda företag inbjuden att vara på scen i debatt när Sveriges regering tog emot Klimatpolitiska rådets rapport den 22 mars 2019.

Skogsmiljö i gryningsljus
Klimatpolitiska_rådet
Tobias Åbonde, Bring, satt i panelen

Rapporten, som är den första granskningen av Sveriges klimatpolitik med särskilt fokus på transport, överlämnades till vice stadsminister Isabella Lövin och infrastrukturministern Tomas Eneroth. Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045.

”Älskade stad”

– Tomas Eneroth lyfte upp ett exempel han ansåg stack ut positivt när han beskrev resan mot målet, och det var "Älskade stad". Vi fick i debatten chansen att lyfta upp Brings fina miljöarbete och vilka förslag på styrmedel som regeringen bör vidta för att snabba på elektrifieringen, säger Tobias Åbonde, nordisk direktör Home Delivery. 

Granska

1 januari trädde klimatlagen i kraft i Sverige. Samtidigt bildades det Klimatpolitiska rådet. Rådet har bl.a. till uppgift att granska och kommentera Sveriges samlade klimatpolitik med syfte att vi ska nå uppsatta klimatmål.

– Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp. Med nuvarande förutsättningar och beslut når vi bara halvvägs till målet att minska utsläppen med minst 70 % till år 2030. Det ställer krav på kraftfulla politiska åtgärder under denna mandatperiod, säger Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådets vice ordförande.

Klimatpolitiska rådets hemsida kan du hitta rapporten och även se webbsändningen från mötet.