Framtiden ställer krav på nya leveranslösningar

E-handeln ökar och allt fler vill ha sina paket hemlevererade. Samtidigt trängs allt fler bilar i städerna – med ökade utsläpp, trängsel och buller som följd. Hur ska ekvationen kunna lösas i framtiden?

Trädstammar i skogen

Tobias Åbonde, nordiskt ansvarig för konsumentleveranser på Bring, berättar varför frågan är viktig för Bring och varför man behöver göra det enklare för e-handlare och konsumenter att göra gröna val.

Det måste bli lättare för konsumenter att vara mer miljömedvetna 

– Det finns ett brinnande intresse hos människor, men vi måste göra det lättare för konsumenter att vara mer miljömedvetna med bättre alternativ. I dag finns det för få gröna alternativ för konsumenten, säger Tobias Åbonde.

Krav_nya_leveranslösningar_02

Sista milen helt utan utsläpp

Den växande e-handeln och de ökade behoven av hemleveranser ställer allt större krav på hållbara leveranslösningar. Satsningen på de helt gröna hemleveranserna av paket där cargocyklar och elbilar tar över den sista biten av leveransen är ett sådant exempel på hur man kan lösa en svår ekvation. Sista milen blir helt utan utsläpp.

Bättre luft och mindre trafik bara några av fördelarna

– Lösningen bidrar till att koldioxidutsläppen helt uteblir, men också till minskat buller, bättre luft, bättre framkomlighet och mindre trafik, säger Tobias Åbonde.

Stockholm är först ut och därefter kommer Malmö, Göteborg och Köpenhamn. Förhoppningen är att satsningen ska kunna rullas ut till fler platser än storstäderna.

– Det är viktigt att se vad vi kan göra, framförallt i storstäderna, där luftkvaliteten och trafiken blir mer ansträngd. Samtidigt som nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar på ökade koldioxidutsläpp från den svenska ekonomin, säger Tobias Åbonde.

Samtidigt är det viktigt att alla i leveranskedjan – transportörer, e-handlare och konsumenter – hjälpas åt att bidra till en hållbar leveranskedja.

Alla måste ta sitt ansvar för att vända trenden

– Vi ska ta ansvar för att göra leveransen så grön som möjligt, men för en helt hållbar leveranskedja krävs det också att våra kunder och mottagare ställer krav och gör aktiva och miljövänliga val. Vi kan inte peka på varandra utan alla måste ta sitt ansvar om vi ska vända trenden, säger Tobias Åbonde.

Söker du en hållbar transportpartner?