7 gröna skäl att välja Bring

Att välja fossilfria transporter är inte bara det bästa för planeten - det är också något som allt fler konsumenter efterfrågar.

En utsläppsfri Bring-bil står framför en byggnad med bostäder.

Att kunna dokumentera att man transporterar sina varor med minsta möjliga utsläpp är med andra ord en allt viktigare konkurrensfördel. 
Och när du väljer grönt finns det många goda skäl att välja Bring. 

Ska vara den grönaste logistikaktören

Koncernens, Posten Norge och Bring, ambitiösa klimatarbete går inte obemärkt förbi: Posten Norge rankades nyligen som en av Europas klimatledare av Financial Times och analysbyrån Statista.

Bring har arbetat målmedvetet för att minska sitt klimatavtryck under många år. Det har gett resultat: sedan 2012 har koncernen mer än halverat sina utsläpp. Målet i Sverige är att alla fordon och byggnader ska använda förnybara energikällor år 2025.

Vi vet mycket väl att vi är en del av problemet - transporterna står för över 30 procent av utsläppen i Sverige. Men det betyder också att vi är en viktig del av lösningen, och det är ett ansvar vi vill ta. Vårt mål är att vara den grönaste logistikaktören,

Catherine Löfquist, miljöchef på Bring i Sverige

Dessutom är omställningen avgörande för att vara relevant för dagens konsumenter, som i större utsträckning efterfrågar fossilfria leveranser av sina varor.

Genom att välja Bring gör du ett aktivt val av grönare lösningar, och du minskar dina utsläpp relaterade till transporter, säger Catherine Löfquist.

Med Brings API:er kan du synliggöra att du transporterar fossilfritt - redan i kassan! Bring erbjuder även miljöredovisningar i kundportalen MyBring, något allt fler efterfrågar.

 

Här är 7 gröna skäl till att välja Bring

1. Fasar ut fossila fordon

Bring arbetar ständigt med att fasa ut fossila fordon. I slutet av 2023 kommer inga fossila fordon att köpas in i koncernen. Bring har också ett nära samarbete med andra fordonstillverkare för att testa och utveckla nya fordon. Bland annat kommer sju stycken tunga el- lastbilar från Einride sättas in i linjetrafiken i Sverige under 2022.

2. Nya koncept för fossilfri leverans

Bring arbetar på att ställa om till fossilfria leveranser ort för ort i de nordiska städerna. I Sverige når Bring nu över fem miljoner invånare med fossilfria last mile-leveranser. Det sker både genom att byta till fossilfria fordon och genom att utveckla nya sätt att leverera paket.

Bring är exempelvis initiativtagare till samarbetet Älskade stad som nu finns i Stockholm, Malmö, Oslo och Trondheim. Samarbetet går ut på att göra flera trafikflöden till ett. Bring transporterar in varor till staden som levereras ut till kunder med ett elfordon, och ett avfallsbolag hämtar samtidigt in återvinning i området, med samma fordon och samma chaufför. På det här sättet kan man reducera trafik, utsläpp, och hålla nere bullernivåer i våra stadskärnor.

Brings ökande antal paketboxar är ytterligare en lösning som är bra för både miljön och kunderna - eftersom det gör det enklare att använda benen eller cykeln när man hämtar sitt paket. 

3. Mer och mer på räls

Posten Norge och Bring är en av Nordens största tåganvändare och överför alltmer gods på järnväg, både i Sverige och Norge. Dessutom har koncernen bidragit till att utveckla en tåglinje mellan södra Sverige och Oslo. Under 2021 flyttades totalt 8427 släp från väg till bana vilket innebär 23 färre lastbilar på vägen varje dag i norden!”

4. Smartare lösningar för mer effektivare transporter

Att transportera paket och varor så smart och effektivt som möjligt är ett annat viktigt sätt för att minska utsläppen. Bring har därför tagit i bruk flera modulära vagntåg - extra långa vagntåg - vilket minskar behovet av lastbilar på vägarna. 

Bättre ruttplanering och fler människor under samma tak på stora och moderna terminaler har också gjort att antalet körda kilometer har minskat.

Nu har Bring även en helautomatisk fulfilmentlösning för e-handlare med namn Shelfless. Genom att låta Bring ta hand om lagring, plockning och packning minskar både leveranstid och körsträckan - och försändelserna packas så effektivt och klimatsmart som möjligt. 

5. Grönare terminaler

Bring har ett omfattande nordiskt nätverk med stora terminaler i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sex av dessa har solpaneler som producerar förnybar energi, och ytterligare tre kommer att producera ren solenergi inom en snart framtid. 

Koncernen köper även en ursprungsgaranti för all elförbrukning i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom utvecklas nu en omfattande laddinfrastruktur, för att säkerställa att både egna och underleverantörers elfordon har tillräcklig tillgång till ren el. 

Under året har Bring även gått in som delägare i Elonroad, som är ett bolag som tillverkar elvägar. Vid laddning genom en skena i vägen testar nu Bring stationär kabelfri laddning på terminaler i Trondheim och senare i Stockholm.

6. Testar cirkulära lösningar

Flera av de innovativa och spännande lösningar som Bring testar och arbetar med handlar om återanvändning och cirkulära lösningar. 

Bland annat har Bring i Sverige ingått ett samarbete med lagerutmanaren Wanda som levererar packmaterial gratis till dörren. Wanda hämtar, förvarar och returnera dina saker till dörren. Bring och Wanda samarbetar genom att Bring kör ut de förpackningsmaterial som Wanda tillhandahåller. Tillsammans erbjuder man gratis leverans av förpackningsmaterial som kan levereras redan nästa dag.

Wanda är ett teknik och logistikföretag – en plattform som gör det enkelt att förvara, dela och ta hand om saker på ett smartare sätt. Tjänsten ökar nyttjandet av lokaler som idag står tomma och gör det enkelt för konsumenten att frigöra utrymme i sitt hem och ta hand om prylar som man vill spara men kanske inte har plats för just nu. Wanda finns i Stockholm och alla transporter drivs till 100% med eldrift.

7. Gröna samarbeten

Bring deltar i flera olika projekt för att öka förändringstakten inom logistiksektorn.  

Bland annat är man med i en forskningsstudie som leds av Sustainable innovations där forskare från Lunds och Linköpings universitet undersöker vad som händer med elnät, effekttillgång etc om alla logistikterminaler elektrifieras.

Man är också en aktiv partner i 2030-sekretariatet, en organisation som arbetar för att Sverige ska nå sitt uppsatt mål om en fossil-oberoende fordonsflotta 2030.

Dela artikel