Avancerad teknik bakom läkemedelstransporter

Varje dag transporteras stora mängder läkemedel till sjukhus och apotek runt om i Sverige. Att läkemedlen kommer fram till rätt plats, i rätt tid och med bibehållen kvalité är viktigt – och ställer höga krav på transportören.

Att transportera läkemedel ställer höga krav på bland annat säkerhet och temperatur. Regelverket för läkemedelstransport, GDP, måste följas och det innebär rigorösa temperaturkontroller. Om inte temperaturen hålls korrekt för varje läkemedel kan det tappa sin funktion och effekt, därför är det viktigt att transporten sker korrekt.

– Det kräver en annan säkerhet än när man transporterar varor som inte är temperaturkänsliga. Till exempel krävs en validerad temperaturkedja där du kan upprätthålla de temperatur- och luftfuktighetskrav som finns. Det gäller i alla led från leverantör till mottagare, temperaturen ska hållas hela vägen, säger Anders Stenberg, Key Account Manager på Bring.

Definierad temperatur

I nästintill alla transporter av läkemedel ska det var en definierad temperatur mellan + 2 C och + 25 C, beroende på vad läkemedlet kräver. Temperaturen i lastutrymmet styrs via olika värme - eller kylaggregat samt väggar i utrymmet som säkerställer olika luftflöden.

Men det finns saker som kan ställa till det.

– Utmaningen är att få en jämn temperatur hela i transportkedjan. Yttre omständigheter påverkar mycket, det är den största utmaningen. När det är kallt ute under vintern måste man tänka efter vid av- och pålastning. Det kan gå snabbt för luften i ett litet uppvärmt lastutrymme att bytas ut mot kall uteluft, säger Anders Stenberg.

Lösningen är att blanda teknik och kunskap. Teknik, som tidigare nämnda aggregat, väggar och konstant temperaturövervakning är en del av lösningen. En annan viktig del i att hålla rätt temperatur genom hela transportkedjan är också att personalen har kunskap om sitt arbete och kan eliminera riskerna. Anders Stenberg pekar på likheten mellan transport av livsmedel och läkemedel.

– Det finns tydliga regelverk och riktlinjer att följa vilket vi ser positivt på. Ofta tar vi också fram specialsydda lösningar som anpassas utifrån vad godset kräver. Om vi har två temperaturaggregat kan vi till exempel ha två olika temperaturzoner i lastutrymmet. Då går det att köra gods som kräver olika temperaturer, exempelvis två typer av läkemedel, men som ska levereras till samma apotek eller sjukhus, säger han.

Nya aktörer ut på svenska marknaden

När apoteksmonopolet upphörde 2009 kom ett stort antal nya aktörer ut på svenska marknaden. Med många nyetablerade apotek krävdes det att transportören kunde hantera ännu fler order- och leveranspunkter men med samma ledtider och samma höga kvalitet i temperaturkedjan som tidigare.

– Då gäller det att optimera och ha en så stor fyllnadsgrad i bilarna som möjligt. Man vill minimera antalet frakter utifrån ett hållbarhetsperspektiv, säger Anders Stenberg.

Han fortsätter.

– Även regelverket, GDP, har skärpts över åren med allt hårdare krav på utförare i hela logistikkedjan, deras egenkontroll och förmåga att svara upp mot myndighetskrav. Det ser vi positivt på eftersom vi som transportör har en viktig roll i arbetet med att minimera riskerna för slutanvändaren, oavsett om man behöver ta en huvudvärkstablett, en antibiotikakur eller ett vaccin som ska hålla livet ut.

Vill du veta mer?