Driftmeddelande rörande coronasituationen, uppdaterad den 16 mars 2020

17.03.20 13:08

Leverans av post, paket och varor sker i huvudsak som vanligt.

- Det är krävande dagar, men vi ser också en nationell mobilisering som gör att leveranser i huvudsak sker som vanligt. Vi gör allt vi kan för att upprätthålla hög kvalitet på leverans av post, paket och varor som utgör en viktig del av samhällets kritiska infrastruktur, säger Tone Wille, koncernchef i Posten Norge och Bring.

Internationella förhållanden

Internationellt utbyte av post-, paket- och fraktsändningar påverkas i allt högre grad av att restriktioner på flygtrafiken leder till inställda passagerarflyg och minskad kapacitet. Godstransporter anses ha en kritisk roll i samhället och inom EU är gränserna öppna och godstransporter på väg har hög prioritet.

- Den allvarliga situationen som påverkar hela samhället kan innebära att vi inte kan uppfylla alla avtals- och kundskyldigheter framöver. Vi har därför förvarnat om att detta är en force majeure-situation, så att kunderna är beredda på att situationen snabbt kan ändras, säger Wille.

Bring och Posten Norge har ett starkt fokus på verksamheten och arbetar kontinuerligt med att hitta bra lösningar. I den här processen har vi nära kontakt med våra internationella partners, bland annat med de andra postföretagen i Världspostföreningen.

Fler vill ha hemleverans av varor

Den ökade e-handeln på senare tid har också lett till att fler kunder vill ha varorna levererade fram till dörren.

- För att begränsa smittorisken när vi levererar paket och varor använder vi nya digitala lösningar för underskrifter eller låter chaufförerna själva skriva under, säger Wille.

Vi följer de nationella hälsomyndigheternas rekommendationer och har även infört våra egna gruppspecifika rengörings- och hygienåtgärder på t.ex. terminaler, postmottagning, för chaufförer och vid varuöverlämning.

Anställda i administrativa funktioner använder som huvudregel hemmakontor. Koncernen har hittills inte utfärdat några permitteringsvarslingar.

Coronasituationen övervakas noga. Koncernen har hög beredskap och dedikerad krispersonal.