Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad och SCB:s kontrollerade indextal för diesel "K92SÅ0900" används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index.

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringar aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Drivmedelstilläggets procentsatser och intervall i tabellen justeras varje år. Det tillkommer ytterligare 3,5% för trängselskatt i Stockholm och 2% för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Per den 1 mars 2018

4,5% (Dieselindex 433,0)

Per den 1 februari 2018

4,5% (Dieselindex 423,3)

Tabell med beräkningsgrund

Diselindex HSK K92SÅ0900Drivmedelstillägg
267-2810,0%
282-2970,5%
298-3131,0%
314-3281,5%
329-3442,0%
345-3602,5%
361-3903,0%
391-4053,5%
406-4214,0%
422-4374,5%
438-4525,0%
453-4685,5%
469-4846,0%