Priser - Paket och pall till företag

Paket till företag - Business Parcel (PDF)
Paket till företag - Business Parcel (PDF) (Gäller fr.o.m. 1 jan 2018) Ny!
Paket till företag med leverans innan 09:00 - Express Nordic 0900 (PDF)
Paket till företag med leverans innan 09:00 - Express Nordic 0900 (PDF) (Gäller fr.o.m. 1 jan 2018) Ny!

Pall till företag - Business Pallet (PDF)
Pall till företag - Business Pallet (PDF) (Gäller fr.o.m. 1 jan 2018) Ny! 

Retur av paket till företag - Business Parcel Return (PDF)
Retur av paket till företag - Business Parcel Return (PDF) (Gäller fr.o.m. 1 jan 2018) Ny!
Retur av pall till företag - Business Pallet Return Pallet (PDF)
Retur av pall till företag - Business Pallet Return Pallet (PDF) (Gäller fr.o.m. 1 jan 2018) Ny!

Tillägg - Paket och pall till företag

Drivmedelstillägg för paket och pall till företag (PDF)
Svaveltillägg (Marpol) för paket och pall till företag

Tilläggstjänster och övriga tillägg för paket och pall till företag (PDF)
Tilläggstjänster och övriga tillägg för paket och pall till företag (PDF) (Gäller fr.o.m. 1 Jan 2018) Ny!

Postnummerlistor för storstads- och uddaortstillägg

Priser - Paket och leveranser till privatpersoner

Paket till privatpersoner - PickUp Parcel (PDF)
Paket till privatpersoner - PickUp Parcel (PDF) (Gäller fr.o.m. 1 Jan 2018) Ny!

Hemleverans av paket till privatpersoner - Home Delivery Parcel (PDF)
Hemleverans av paket till privatpersoner - Home Delivery Parcel (PDF) (Gäller fr.o.m. 1 Jan 2018) Ny! 

Retur av paket till privatpersoner - PickUp Parcel Return (PDF)
Retur av paket till privatpersoner - PickUp Parcel Return (PDF) (Gäller fr.o.m 1 Jan 2018) Ny!

Tillägg - Paket och leveranser till privatpersoner

Tilläggstjänster för paket till privatpersoner (PDF) 
Tilläggstjänster för paket till privatpersoner (PDF) (Gäller fr.o.m. 1 Jan 2018) Ny!

Drivmedelstillägg för paket till privatpersoner (PDF)
Drivmedelstillägg för hemleveranser
Svaveltillägg (Marpol) för paket och pall till personer

Tempererad logistik

Drivmedelstillägg för tempererade transporter
Svaveltillägg (Marpol) för tempererade utrikestransporter
Vägskatter Belgien (PDF)

Gods inrikes och utrikes

Tillägg för uddaort och öar (PDF)
Drivmedelstillägg för godstransporter inrikes

Bud och expressbud med flyg

Tillägg för expressbud med flyg
Drivmedelstillägg för bud

Tull

Mottagarbetalda tulltjänster (PDF) (Gäller fr.o.m. 1 Jan 2018) Ny!

Till Villkor