Har vi sökt dig med en lapp i porten?

Vår brevbärare har inte kunnat hitta dig. För att vi ska kunna dela ut din post behöver vi nedanstående uppgifter.

Bring delar post från företag till andra företag och privatpersoner, företrädesvis adresserad reklam och administrativa rutiner. Vi delar ingen värdepost och inga paket.

Our postman has not been able to find you. In order for us to deliver your mail, we need the following information.

Bring delivers mail from businesses to other businesses and individuals , preferably addressed advertising and administrative procedures. We share no value record and no packages .

1.

2

3.

4.

5.

6.