Varför ska du välja oss?

Varför ska du välja oss?

Som trainee i Posten och Bring kommer du att ha en brant inlärningskurva och stort inflytande på dina egna arbetsuppgifter. Du får möjligheten att arbeta på olika ställen i koncernen, och lär därigenom känna hela koncernen.

Innovation och hållbarhet

Posten och Bring har som vision att göra vardagen enklare och världen mindre, och är en av Nordens ledande aktörer inom näthandel.

Posten utgör en viktig del av Nordens infrastruktur – innovation är helt nödvändig för att vara relevant i framtiden. Innovation och utveckling är därför högt på agendan hos oss.

Vi är framåtriktade och ska vara relevanta även i framtiden. Då måste vi driva vår verksamhet på ett sätt som är hållbart både för oss som verksamhet och för vår omgivning.

Hållbarhet handlar för Posten och Bring om att vidareutveckla verksamheten till att vara relevant och lönsam också i framtiden. Det handlar även om att ta vara på behoven till de som lever idag, utan att förstöra framtida generationers möjligheter. Då måste vi vara medvetna på hur vi använder och påverkar de resurser som finns.

Vi jobbar aktivt med innovation och ny teknologi, för att kartlägga morgondagens utmaningar.

Jobba fram nya och smarta lösningar

En av nyckelaktiviteterna för att delta i en konkurrensutsatt marknad är att finna nya och smarta lösningar. Därför sammankopplar vi kundens behov med våra tjänster.

Tillsammans med specialister, designer, analytiker och rådgivare arbetar vi aktivt för att skapa och för att vidareutveckla oss själva. Koncept- och affärsutveckling är viktig för att vi ska kunna behålla och stärka vår marknadsposition.

Variation och flexibilitet

Våra ledare ger dig både frihet och ansvar. Du får möjlighet till att arbeta på tvärs av de nordiska länderna. Koncernen har många möjligheter för kompetensutveckling och har prisbelönta specialistmiljöer.

Vi har lång erfarenhet av att ta emot och utveckla unga människor, och traineeprogrammet är väl förankrat och genomarbetat. Det betyder att du som trainee själv för möjlighet att påverka var du vill arbeta och med vad arbeta med. Om du efterhand märker att du vill ändra arbetsuppgifter, finns det många nya möjligheter i koncernen.

Vårt traineeprogram är certifierat av Traineeguiden.

Dela artikel