Traineprogrammets byggstenar

Traineeprogrammet pågår i två år och under denna tid är traineen på tre valbara längre placeringar på olika ställen i koncernen.

Överordnat består programmet av följande delar

•    Tre placeringar på sex till nio månader. 
•    En driftsmånad med besök hos många olika delar av koncernen. 
•    En driftsmånad med möjlighet för operativt ledaransvar.
•    Ledarutvecklingsprogram fördelat på åtta tillfällen på cirka tre dagar vardera.
•    Månatliga traineedagar med båda kullarna
•    Ett mentorsprogram

Placeringar

Innan du har din första arbetsdag bjuds du in till Posthuset i Oslo, för att få insikt i vilka placeringar du kan välja mellan. Här kommer ledare från hela koncernen för att presentera sina områden, och vad de önskar du ska jobba med hos dem. Det du väljer här blir då din första placering, som kommer att vara i Oslo. På det sättet får du möjlighet att skapa ett nätverk inom koncernen och lära känna de andra traineerna.

Andra placeringen börjar i april. Denna väljer du likt den första, helt själv. Ledare erbjuder uppgifter du kan välja mellan, och denna gång kan du välja arbetsplats helt fritt i hela Norden. Placeringen varar fram till årsskiftet, vilket innebär nio månader. På sommaren har du ett avbrott innan din andra driftsmånad.

Tredje och sista placeringen börjar vid årsskiftet under ditt andra år, och varar fram tills det att du går över till din nya, fasta anställning. Återigen är du helt fri att välja det som känns rätt, antingen om du vill utvidga din kompetens med något helt nytt, eller fördjupa dig i något du tidigare jobbat med. Efter placeringen övergår du i en fast anställning.

Driftsmånader

Posten och Bring är en stor koncern med väldigt många olika verksamhetsområden. Allt ifrån specialgods för offshore-industrin, brev- och paketleverenser i både urbana miljöer och på landsbygden, till avancerad analys och maskininlärning. För att du som trainee ska få mer insikt och förståelse i allt vad koncernen gör är det upplagt för en hel månad där du, tillsammans med din årskull, reser rund och besöker stora delar av verksamheten.

Den andra driftsperioden genomförs sommaren mellan första och andra året. Här får du möjligheten att gå in som driftsledare eller i en liknande position någonstans i värdekedjan. Genom detta får du chansen att prova på att ha ledaransvar, och förstå hur driftsledare har det runt om i organisationen. Här är du helt fri att lägga upp det på ett sätt just du är komfortabel med.

Ledarutvecklingsprogrammet

Som trainee får du vara med i väletablerat ledarutvecklingsprogram som löper genom hela traineeperioden. Detta är fördelat över åtta tillfällen, där båda traineekullarna reser till någonstans utanför Oslo. Detta för att fullt fokus på innehåll och social samvaro. Det ämnesmässiga innehållet hålls av externa konsulter eller interna experter. Temana är som följer:

  • Teamledning och teamutveckling
  • Projektledning
  • Kommunikation
  • Coachning
  • Strukturerad problemlösning
  • Förändringsledning

Månatliga traineemöten

En gång i månaden möts de två traineekullarna på huvudkontoret under en hel dag. Här får man möjligheten att dela erfarenheter och ta upp eventuella utmaningar för inspel och diskussion. I tillägg bjuds ledare eller experter från olika delar av koncernen in för att presentera något de vill berätta om. Detta ger ofta nya insikter.

Mentor

En stund efter att du har börjat som trainee blir du tilldelad en mentor. Mentorn ska vara en stöttepelare och sparringspartner genom traineeperioden. Här finns det möjlighet att diskutera allt från privata utmaningar till val av hospiteringar.

Besök vårt Instagram-konto för att se mer om hur det är att vara trainee hos oss: @postentraineeprogram
 

qr-kod_3

 

 

Dela artikel