Möt Asbjørn Rake, civilekonom och trainee kull 19

Hur är det att vara trainee i en nordisk koncern? Vi har träffat Asbjørn Rake som är trainee i Bring och Posten Norges traineeprogram.

Varför valde du Posten och Brings traineeprogram?

Efter att jag var färdig med min utbildning var jag inte helt säker på vad jag ville jobba med, och var därför på jakt efter ett jobb som var präglat av stor valfrihet och variation. Jag är också väldigt intresserad av klimat- och hållbarhetsfrågan, så det var helt avgörande för mig att Posten och Bring har ett stort fokus på det och kan visa fram betydliga minskningar i utsläpp de senaste åren. Under traineeperioden får man också kontinuerlig ledarutbildning och möjlighet att prova på ledarpositioner, och det tyckte jag lät spännande.

Asbjørn Rake, trainee hos Bring
Asbjørn Rake

Har dina förväntningar infriats?

Som trainee hos Posten och Bring har jag verkligen fått valfriheten som jag hoppades på. Från dag ett fick jag välja både avdelning och vad jag ville jobba med. Jag började därför med ett halvår i hållbarhetsavdelningen, vilket passade mig perfekt. Det senaste halvåret har jag provat på att vara nordisk chef för ekonomi, strategi och controlling i Bring Home Delivery. Där har jag verkligen fått erfara på nära håll hur Bring jobbar kontinuerligt med innovation, både med tanke på tjänsteerbjudande och hållbarhet, för att ständigt vara en attraktiv samarbetspartner för våra kunder.

Så långt har jag fått det ansvaret som jag önskade mig, och jag har upplevt att koncernen har höga förväntningar på mig som trainee. Som extra bonus är det ordnat så att traineerna ska spendera mycket tid tillsammans, och vi hittar ofta på mycket kul både under arbetstid och privat. Vi fungerar som varandras stöttepelare om vi behöver diskutera problemställningar som dyker upp i placeringarna, och lär oss av varandra hela tiden.

Hur kommer Postens traineeprogram hjälpa dig utveckla din karriär?

Posten och Brings traineeprogram har gett mig ansvar och arbetsuppgifter som en nyutbildad inte riktigt kan förvänta sig att få så tidigt i karriären. Programmet har också gett mig möjlighet att jobba inom områden som inte har en direkt koppling till min utbildning. Detta har hittills lett till att jag har utvecklat mig på flera områden, både professionellt och personligt, och har gjort mig ännu bättre rustad för ett arbetsliv som i framtiden i ännu större grad kommer värdesätta flexibilitet och mångsidighet.

Vill du veta mer om Traineeprogrammet?

Få en kickstart på karriären som trainee i Posten och Bring.