Trainee i händelsernas centrum

Som Bring och Posten Norges logistikansvarige under Ungdoms-OS i Lillehammer har vår trainee Stefan Einarsson fått styra upp lite av varje.

Ungdoms-OS i Lillehammer är slut och för traineen Stefan Einarsson blir det också slutet på en mycket hektisk, men spännande och lärorik, period. Han har haft rollen som koncernansvarig för koordineringen av logistikuppdraget under Lillehammer 2016.

- Jag skulle egentligen ha varit igång med min sista praktikperiod nu, som produktionschef på Berger Logistikcenter utanför Oslo. Men så dök den här möjligheten upp och jag var bara tvungen att ta den, berättar Stefan.

Stefan Einarsson, trainee på Bring

Tyskland är nöjda

Göteborgkillen med isländska föräldrar kom till Norge 2014 för att gå Bring och Posten Norges Summer Internship och blev därefter antagen som koncerntrainee. Arbetet som han utförde i samband med Ungdoms-OS var tudelat. Dels var han koncernens huvudansvarige för logistikuppdraget under Lillehammer 2016, något som innebar noggrann planering och utförande av klimatneutrala transporter av all utrustning och material som kom med flyg till Gardermoen. Detta involverade flera olika delar inom Bring – allt från import, tull och lager till distributionstjänster. Kort och gott att se till att allt fungerar som avtalat. Den andra delen bestod i att vara koncernens ansvarige för den välbesökta montern under själva OS. Stefan tvivlar inte på vad han gillade mest med det här uppddraget.

- Jag fick vara mer "hands on". Tidigare arbetade jag mest med strategi och affärsutveckling, men nu fick jag också se till att de viktiga OS leveranserna verkligen anlände tryggt. Jag fick direkt feedback från delegationerna om vad de tyckte, det var lärorikt.

Vilken respons har du fått?

- Kanada var inte helt nöjda, vilket de förmedlade tydligt. Men Tyskland var mycket nöjda med precisionen, vi lyckades leverera enligt devisen "ordnung muss sein", så det tog vi till oss. Det är väldigt nyttigt att vara så nära verksamheten och få logistiken att fungera på operativ nivå.

Stort ansvar

Det är ingen tvekan om att det ligger stora, ansvarsfulla uppgifter framför traineerna när de börjar hos Traineeprogrammet hos Bring och Posten Norge. Stefan har praktiserat både på avdelningen för tjänsteutveckling i den norska logistikdivisionen i Oslo, på strategiavdelningen i den nordiska logistikdivisionen i Stockholm samt haft en praktikperiod som chef hos Bring Citymail i Stockholm. Efter att OS-leveranserna nu har skickats iväg till sina olika destinationer runt om i världen, går Stefan vidare till sin sista praktikperiod som produktionschef på Berger Logistikcenter utanför Oslo.

- Den driftsnära koppling som du får på en sådan här placering är väldigt värdefull oavsett var i koncernen jag hamnar när jag är färdig som trainee. Det att man har så stor möjlighet att välja arbetsuppgifter gör också att jag verkligen kan rekommendera Traineeprogrammet, säger civilingenjören från Lunds Tekniska Högskola.

Bring och Posten Norges projektledare för Ungdoms-OS Maren Grini säger detta om Stefan:
- Han är en fullblodsakademiker med ett mycket systematiskt tillvägagångssätt för att lösa sina uppgifter. Stefan är väldigt lösningsorienterad och tar tag i situationer. Han håller motivationen uppe hos medarbetarna och är den som kommer först och går sist.

Så här fungerar Traineeprogrammet

Posten Norge var ett av de första storföretagen som etablerade ett traineeprogram i Norge. Ända sedan starten 1999 har programmet varit i ständig utveckling, vilket har legat till grund för ett utvecklingsprogram som är anpassat till individuell ambitions- och mognads nivå.

Under den tvååriga utbildningsperioden är det tre praktikplaceringar. Traineerna kan välja mellan 30 tjänster runt omkring i koncernen. Utöver dessa tre placeringar har de två kortare placeringar i driften samt en placering som ger chefserfarenhet då de får vara ställföreträdare för en produktionschef. Parallellt med detta har traineerna gemensamma kurser och träffar där ämnen som ledarskap, kommunikation och förändringsarbete står i fokus. Varje trainee får också en personlig mentor som följer dem under hela perioden.

Inte bara rekrytering

Posten Norge har under flera år gjort stora investeringar i intern chefsutveckling och Traineeprogrammet har varit en del av den här satsningen. Koncernchef Dag Mejdell är stolt över Traineeprogrammet och de resultat som uppnåtts genom detta.

- Många tidigare traineer arbetar fortfarande i koncernen, i flera viktiga chefspositioner. Jag ser detta som ett tecken på framgång. En annan viktig framgångsfaktor är att vi endast rekryterar ett fåtal, fem praktikanter varje år. Jag tror att detta är viktigt för att säkerställa att det inte bara är ett rekryteringsprogram utan också ett kvalitetssäkrat utvecklingsprogram där vi fokuserar på uppföljning, lärande och utveckling för enskild trainee, säger Dag Mejdell.

Traineeprogrammet

  • Tvåårigt program som består av tre placeringar á 6-8 månader.
  • En av de placeringarna ska vara utanför Norge
  • Parallellt arrangeras träffar och kurser
  • Stöd från traineekoordinator, placeringschef och mentor
  • Fast anställning efter att ha avslutat det tvååriga programmet

Läs mer om Traineeprogrammet

Share Article