Nytänkande nyckelfaktor i transportsektorn

Att minska utsläppen av växthusgaser är både en utmaning och en möjlighet för transportsektorn. Först och främst handlar det om att fokusera på tre frågor: Fordon, bränsle och beteende, menar Catherine Löfquist, miljöchef på Bring.

– Det är inte svårt att hitta balansen om man är kreativ och nytänkande, det gäller att ta tag i det och visa att det går, säger hon.

Transportsektorn befinner sig mitt uppe i en enorm förändring. Bring är en partner i arbetat att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, det så kallade 2030-sekretariatet.

Sekretariatet har som utgångpunkt att Sverige har goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara transporter. Målet ställer inte bara krav på biltillverkare utan även hela transportsektorn. Catherine Löfquist, miljöchef på Bring, menar att en av grundbultarna i förändringen är beteende-frågan.

– Det handlar om hur vi planerar rutter, trafik samt hur våra chaufförer kör. Körstilen har stor påverkan och därför utbildar vi våra chaufförer i tekniker som skapar en bränslesnålare och effektivare körning. I beteende ingår även produktutveckling som ska vara så hållbart som det bara går, säger hon.

Har blivit ett nyckelbränsle

Självklart handlar inte allt om beteende, en stor del av förändringar sker inom fordonsflottan. I dag har koncernen drygt 1 600 lågutsläppfordon, det innefattar allt från elbilar till gasfordon. I Sverige och Norge har även HVO-bränsle vuxit fram som ett nyckelbränsle för utvecklingen av fordonsflottan.

HVO, hydrogenated vegetablie oil, är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. Det är helt förnybart och är ur användningssynpunkt identiskt med fossil diesel. Sammanfattat innebär det nästan 90 procent lägre CO2-utsläpp i jämförelse med ”vanlig” diesel.

– HVO har varit ett väldigt stort steg framåt som skett det sista året. Man tankar precis som med vanlig diesel, det är bara att åka och tanka. Det gör att vi kan använda det på långväga transporter där elbilar inte fungerar. I Sverige tankar vi drygt 80 procent av vår fordonsflotta med alternativa bränslen, säger Löfquist.

Hon fortsätter.

– Ett problem med HVO är tillgångsfrågan, det finns inte hur mycket som helst. Det är inte den enda lösningen på problemet.

Tillgången begränsad

Eftersom att HVO har vuxit fram i hög takt och blivit ett populärt alternativ till vanlig diesel. Den främsta utmaningen med HVO är precis det som Catherine Löfquist nämner: tillgången. Både produktion och distribution är begränsat, även om det ökar i takt med att marknaden intresse ökar. Många stora bolag i Sverige har tydligt efterfrågat ökade produktionsvolymer av HVO.

Vad är då nästa steg för en mer hållbar utveckling?

Catherine Löfquist menar att planering av transportrutter är av stor betydelse där exempelvis tåg förhoppningsvis tar en större roll inom tio år. Men även att transporter inom städer kommer revolutioneras. Just inom citytransporter tros HVO-bränsle bli en viktig faktor för mindre fordon som kör i stadskärnor. Under fjolåret uppmärksammades även flera projekt där drönare visades upp som transportlösningar.

– Nytänkande inom fordon men även nytänkande inom produktutvecklingen. Med drönare vill man illustrera att man ska tänka annorlunda, däremot finns det andra spännande lösningar med effektiva transporter i city som kan optimera våra transporter och varuflöden så att de har minsta möjliga miljöpåverkan men ändå tillfredsställa marknadens behov. Vi kommer alltid behöva långtradare som kör långa sträckor, men jag tror de stora innovationerna kommer ske i stadskärnor, säger Catherine Löfquist.

Vill du veta mer?

Share Article