General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR är en EU-förordning som träder i kraft i maj 2018 och ersätter nuvarande nationell lagstiftning på området. Inom Posten Norge-koncernen, som Bring tillhör, pågår med anledning av detta ett arbete inom området och vi kommer på den här sidan att samla information om hur vi behandlar våra kunder och mottagares uppgifter. Vår generella privacy policy hittar du här.

Bring Citymail Sweden AB´s integritetspolicy för postmottagare

Dina personuppgifter är viktiga för oss och du kan vara trygg med att vi hanterar dem ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet.
Vi behandlar dina personuppgifter för att i egenskap av postoperatör kunna dela ut post till dig.

För sortering och utdelning av post använder vi ett adressregister där vi hanterar postmottagare med namn, adress, personnummer, information om ev. adressändring samt egenskaper för adressen som styr hur utdelningen går till.

I de fall du kontaktar oss för frågor eller klagomål så kommer vi också att behandla ev. övriga uppgifter du lämnar till oss, såsom telefonnummer och kontaktuppgifter.

 Om du vill veta mer om hur Bring Citymail Sweden AB behandlar dina personuppgifter så hittar du hela integritetspolicyn här. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via nedan kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud hos Bring Citymail Sweden AB
E-post info@bringcitymail.com
Telefonnummer 08-709 43 00
Post Bring Citymail Sweden AB
Box 90 108
120 21 Stockholm