kvinnor vs män

Kvinnor och män - är det skillnad på hur vi handlar på nätet?

Visste du att ett av områdena där kvinnor och män har olika handelsmönster är vid köp via mobil?

En kvinna och man står bredvid varandra och ler

Numera handlar majoriteten av oss fysiska varor på nätet. Män och kvinnor har olika konsumtionsmönster, och handlar både ur samma och olika produktkategorier på nätet. Hur och vad du kommunicerar kan vara avgörande för att konvertera dem till flera köp.

Vi har frågat över 3.000 skandinaviska e-handelskunder om vanor och preferenser angående näthandel. Vad de svarade presenteras i Bring Research senaste rapport "Så får du kunderna att välja dig". Rapporten ger nyttig insikt om hur du kan positionera dig med tydlig och riktad kommunikation. Den svarar bl.a. på:

  • Hur hittar kvinnor och män till nya nätbutiker?
  • Vad handlar kvinnor och män mest av på nätet?
  • Vilka likheter och skillnader finns det mellan könen i köpprocessen?
  • Vad behöver du som näthandlare tänka på för att du på bästa sätt ska nå din målgrupp med din kommunikation?

Få kunderna att välja dig!

Skaffa dig insikten du behöver för att bli synlig och kommunicera på bästa sätt med dina kunder.

Share Article