Priser - Paket och pall till företag

Paket till företag - Business Parcel (PDF)
Paket till företag - Business Parcel. Giltig from 1/1 2017. (PDF)

Paket till företag med leverans innan 09:00 - Express Nordic 0900 (PDF)
Paket till företag med leverans innan 09:00 - Express Nordic 0900. Giltig från 1/1 2017 (PDF)

Pall till företag - Business Pallet (PDF)
Pall till företag - Business Pallet. Giltig from 1/1 2017 (PDF)

Retur av paket till företag - Business Parcel Return (PDF)
Retur av paket till företag - Business Parcel Return. Giltig from 1/1 2017 (PDF)

Retur av pall till företag - Business Pallet Return Pallet (PDF)
Retur av pall till företag - Business Pallet Return Pallet. Giltig from 1/1 2017. (PDF)

Tilläggstjänster för paket och pall till företag. Giltig from 1/9 2016. (PDF)
Tilläggstjänster för paket och pall till företag. Giltig from 1/1 2017 (PDF)

Prislista tullavgifter (PDF)
Prislista tullavgifter. Giltig from 1/1 2017 (PDF)

Tillägg - Paket och pall till företag

Zontabell för uddaortstillägg. Giltig from 1/9 2016 (PDF)

Prislista och zontabell för storstadstillägg i Stockholm och Göteborg. Giltig from 1/9 2016. (PDF)
Prislista och zontabell för storstadstillägg i Stockholm och Göteborg. Giltig from 1/1 2017. (PDF)

Drivmedelstillägg för paket och pall till företag (PDF)
Svaveltillägg (Marpol) för paket och pall till företag (Giltigt från 150801)

Priser - Paket och leveranser till privatpersoner

Paket till privatpersoner - PickUp Parcel (PDF)
Paket till privatpersoner - PickUp Parcel. Giltig from 1/1 2017 (PDF)

Retur av paket till privatpersoner - PickUp Parcel Return (PDF)
Retur av paket till privatpersoner - PickUp Parcel Return. Giltigt from 1/1 2017. (PDF)

Tilläggstjänster för paket till privatpersoner (PDF)
Tilläggstjänster för paket till privatpersoner. Giltig from 1/1 2017 (PDF)


Prislista tullavgifter (PDF)
Prislista tullavgifter. Giltig from 1/1 2017 (PDF)

Tillägg - Paket och leveranser till privatpersoner

Drivmedelstillägg för paket till privatpersoner (PDF)
Svaveltillägg (Marpol) för paket och pall till personer (Giltigt från 150801)

Tempererad logistik

Drivmedelstillägg för tempererade transporter
Svaveltillägg (Marpol) för tempererade utrikestransporter
Vägskatter Belgien From 1 /4 2016 (PDF)

Gods inrikes och utrikes

Tillägg för uddaort och öar (PDF)
Drivmedelstillägg för godstransporter inrikes

Bud och Home Delivery

Drivmedelstillägg för bud och Home Delivery

Expressbud med flyg

Tillägg för expressbud med flyg