Tilläggstjänster

Flexibla tilläggstjänster för dina leveranser

  • Snabbare leveranser
  • Flexiblare lösningar
  • Försäkra dina leveranser

Levereras av Bring Parcels

Bil_bro_907x635

Försäkring

Cargo Insurance

Om du vill vara garanterad en full ersättning vid skada eller förlust av dina försändelser.

  • Kan kombineras med alla CarryOn-lösningar
  • Ingen självrisk

Cargo Insurance - utan självrisk
Det händer att paket försvinner eller skadas på vägen till mottagaren. Vi rekommenderar dig därför att teckna vår tilläggsförsäkring Cargo Insurance. Ersättningen baseras på försändelsens verkliga värde och medför ingen självrisk. Vi ersätter belopp upp till:

  • 100 000 SEK eller 10 000 EUR för dina paket
  • 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR för dina pallar

Om du inte har Cargo Insurance prövas din rätt till ersättning enligt bestämmelserna i NSAB 2000. Ersättning medges bara då Bring Parcels orsakat skadan och nivån för ersättningen baseras på ett belopp per kilo - oavsett värdet på paketets innehåll. Ersättningen är 8,33 SDR* per kilo för vägtransport och 17 SDR per kilo för flygfrakt.
Mer information om NSAB 2000, finner du på www.nordicfreight.org .

Villkor  
Försäkringen kan tecknas för alla CarryOn-lösningar och för varje enskilt paket eller pall. Full ersättning ges för varuvärdet, och du betalar ingen självrisk. Det är försäkringstagaren själv som anger varuvärdet och det ska baseras på varans kostnader och eventuell handelsvinst. Detta innebär att om du försäkrar din vara till exempelvis 1000 SEK, så ska det inkludera faktureringsvärdet, frakt, försäkringspremie, eventuell vinst och tull.

Maximalt försäkringsbelopp för paket är 100 000 SEK eller 10 000 EUR och för pallar 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR.

Cargo Insurance kan tecknas för

  • Alla typer av tillåtet gods, förutom mobiltelefoner, vin, tobaksvaror, sprit, kyl-, frys- och färskvaror eller varor som redan är skadade.
  • För försändelser till och från alla länder, förutom Iran, Irak och Afghanistan.

För mer information om försäkringsvillkor, se  www.firstmarine.dk , som är Bring Parcels samarbetspartner gällande försäkringar.

Pris
Du kan välja mellan att försäkra en försändelse i taget, utefter ditt behov, eller att samförsäkra alla dina paket och pallar som du skickar med Bring Parcels under ett år.

En försäkring i taget
Du betalar ett fast pris för varje enskild försändelse. Priset varierar beroende på om försändelsen ska skickas till Europa eller till resten av världen. Premien är dock densamma oavsett försändelsens värde.

Helårsförsäkring för alla försändelser
Du kan också välja att försäkra alla dina paket och pallar för ett år framåt. Då försäkras varje paket och pall automatiskt när du skickar dem med Bring Parcels. Avtal om helårsförsäkring skrivs samtidigt som ditt kundavtal. Premien för helårsförsäkringen beräknas på det totala värdet av de paket och pallar som du skickar med oss under ett år. Premien delas upp och läggs in i priset på varje paket eller pall som du skickar.

Så här gör du
Om du vill försäkra dina paket och pallar vid enskilda tillfällen gör du det enkelt via vårt formulär  för beställning av försäkring, som du hittar på den här länken . Vill du göra en helårsförsäkring för alla dina försändelser, tecknar du ett försäkringsavtal med din säljare.