Vi tar hand om din distribution!

Vad är skillnaden på distribution och bud?
En enkel tumregel är, tänk bud när det är bråttom och distribution för planerade, regelbundna fasta turer.

Säker distribution till dina mottagare
Fast hämtning och leverans, perfekt för dig som har behov av dagliga eller återkommande transporter. Allt  från laboratorietester till matkassar och blombuketter.

Krävande transporter och specialgods?
Vi utför även distribution av gods som kräver särskild hantering, t.ex. farligt gods, matleveranser och gods med udda storlekar. Snabb och säker distribution av känsliga varor och utrustning till dina mottagare!

Outsourcing
Vi kan ta hand om hela din logistik - från administration till distribution. Vi kan faktiskt till och med ta hand om hela din logistikavdelning om du så önskar, inklusive personal och fordon. 

Distribution